Sản phẩm Ngẫu nhiên

Tin chuyên ngành

Quảng Trị: Hội nghị "Nâng cao chất lượng ngành in tỉnh Quảng Trị" năm 2014

Quảng Trị: Hội nghị "Nâng cao chất lượng ngành in tỉnh Quảng Trị" năm 2014

Ngày 09/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Trị tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng ngành in tỉnh Quảng Trị” năm 2014 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về in ấn nói riêng, về xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh nói chung.

xem tiếp »